Otomatik Transfer
Şalterleri

ATS, yani güç kaynakları arasında anlık otomatik geçiş.

Otomatik Transfer Şalteri Nedir?

Otomatik transfer şalteri; elektrik kesintisinde, yükü ana elektrik hattından, jeneratöre otomatik olarak transfer yapan elektrik elemanıdır. Diğer bir deyişle “Otomatik Transfer Şalterleri”, elektriksel yükleri iki farklı kaynak arasında değiştirmeyi sağlayan elektromekanik bir ayrıcıdır.

Transfer şalterleri, kritik elektrik yüklerini güç kaybına karşı korumak için kullanılır. Yükün normal güç kaynağı ikincil (acil) bir güç kaynağı tarafından yedeklenir. Bir transfer şalterleri normal ve acil durum güç kaynaklarına bağlanır ve yüke bu iki kaynaktan biriyle güç sağlar. Normal güç kaynağından güç kaybedildiğinde, transfer şalterleri yükü ikincil (acil) güç kaynağına aktarır. Transfer şalterleri bu aktarma işlemini otomatik olarak çok kısa sürede yerine getirir.

250A ATS Otomatik Transfer Şalteri
1600A ATS Otomatik Transfer Şalteri

Otomatik Transfer Şalteri Kullanım Alanları

İşletmeleri besleyen enerji kaynağının herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda, iki enerji kaynağı arasında transfer işlemini gerçekleştirerek, sistemin enerjisiz kalmasını engeller. TechGen otomatik transfer şalterleri ile transfer işlemleri şebeke-şebeke, şebeke-jeneratör, şebeke-UPS arasında gerçekleştirilir. Fabrikalar, plazalar, AVM’ler, hastaneler, havaalanları, metro, tren istasyonları gibi enerji kesintisinin iş gücünün, üretimin ve sürekli hizmetlerin aksamasına neden olduğu yerlerde güvenle kullanılır.

Otomatik Transfer Şalterleri Nasıl Kullanılır?

Otomatik transfer şalterleri donanımında, anahtarın bilgi sistemi, normal güç kesildiğinde veya önceden ayarlanmış gerilimin altına düştüğünde aktarımı başlatır. Acil güç kaynağı bir bekleme jeneratörüyse, transfer anahtarı, jeneratörü başlatır ve yeterli jeneratör gerilimi olduğunda acil durum güç kaynağına geçer. Normal güç geri yüklendiğinde, transfer anahtarı otomatik olarak geri alınır ve motorun kapanmasına başlar.

Normal güç kaynağının devre dışı kalması ve acil durum güç kaynağı görünmemesi durumunda, otomatik transfer anahtarı, acil durum güç kaynağı görünene kadar normal güç kaynağına bağlı kalır. Aksine, acil durum güç kaynağına bağlıysa ve normal güç kaynağı hala mevcut değilken acil durum güç kaynağı arızalarsa, otomatik aktarma anahtarı acil durum güç kaynağına bağlı kalır. Bununla birlikte, elektrik tasarımcıları kendi seçeneklerine göre sıralayabilir ve spesifik ihtiyaçları için doğru anahtarı seçebilir.